Om Krenk VVS Aktieselskab

Firmaet Krenk startede 25. maj 1920 af ingeniør Jens Krenk, med ingeniør-afdeling og tegnestue. Sønnen Gunnar Krenk blev medejer i 1955 og virksomheden fortsatte med at præge Kolding og omegn indenfor VVS og projektering. Senere udvides der med en entreprenørafdeling for udførelse af opgaverne, en såkaldt VVS-afdeling.

I 1975 startede John Petersen som svend/overmontør i virksomheden, og fire år senere overtog han familievirksomhedens VVS-forretning. John Petersen fortsatte med familienavnet Krenk og i 1991 opkøbte han et andet firma i Kolding, VVS-firmaet Poul Mørk.

Henad årene op til i dag er der ligeledes blevet opkøbt et par mindre firmaer, som har integreret nye kunder og dygtige montører hos Krenk VVS.

I 2004 kom tidligere arbejdsdreng, lærling og svend i virksomheden, Bjarne Birk Nielsen tilbage som overmontør efter endt uddannelse som VVS-tekniker og installatør. I 2006 indtrådte Bjarne Birk Nielsen som medejer af firmaet.​ 

Siden 1. januar 2011 har Bjarne Birk Nielsen drevet firmaet selvstændigt med god hjælp fra overmontør, kontormand og vores trofaste medarbejderstab.

Firmaet udfører fortrinsvis opgaver for private, boligforeninger, industrikunder samt det offentlige (Kolding kommune samt Kolding sygehus). Arbejdsopgaverne er fortrinsvis VVS-opgaver fra serviceopgaver på en times tid til flere dages/ugers arbejde.

Firmaet løser også specialopgaver som: medicinske luftarter, køl og opgaver for industrikunder.

Derudover udføres almindelig blikkenslagerarbejde som tagrender, nedløb, skotrender og inddækninger i zink og kobber.

Krenk VVS beskæftiger på nuværende tidspunkt i alt 15 ansatte. (August-2022)

Krenk VVS Aktieselskab

Esbjergvej 14, 6000 Kolding

​CVR: 15183349​

​Tlf.: 75 50 33 44

E-mail: krenk@krenkvvs.dk